مدل مخفی مارکوف

مدل مخفی مارکوف، ابزاری بسیار قدرتمند برای بازشناسی الگو و مدلسازی فرایندهای تصادفی است. این مدل دارای ساختار ریاضی بسیار قوی می‌باشد. استفاده از کلمه مخفی در این مدل به این دلیل است که در باره مسائلی صحبت می‌کنیم که طریقه انجام آنها از دید ما پنهان است و البته ماهیت پارامتری آماری دارد. یعنی اینکه نه تنها نمی‌دانیم نتیجه چه خواهد بود، بلکه نوع اتفاق و احتمال آن اتفاق نیز باید از پارامترهایی که در دسترس است، نتیجه‌گیری شود.
مدل مخفی مارکوف در اواخر دهه 1960 میلادي معرفی گردید و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش دامنه کاربردها می باشد. مدل مخفی مارکوف در شناسايي گفتار، شناسايي کاراکترهاي نوري، ترجمه ماشيني، بيوانفورماتيک و ژنشناسي، رمزنگاری و کشف رمز ، شناسایی ویروس‌ها و هوش مصنوعی استفاده شده است. به طور کلی مدل مخفی مارکوف ابزاری قدرتمند جهت پیش بینی الگوی داده ها است.

 

محتویات تحقیق
تعریف مدل مخفی مارکوف

پارامترهای مدل مخفی مارکوف

ساختارهای مدل مخفی مارکوف
سه مساله اصلی در مدل مخفی مارکوف

 

دانلود فایل