حمل و نقل
عنوان : کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل
فرمت: PDF
تعداد صفحه :24
قیمت : 10000 تومان
زنجیره تامین
عنوان : مدیریت کیفیت در زنجیره تامین
فرمت: PDF
تعداد صفحه :22
قیمت : 8000 تومان
معماری نرم افزار
عنوان : معماری نرم افزار و سبک های آن
فرمت: PDF
تعداد صفحه :18
قیمت : 1000 تومان
کپسول اندوسکوپی
عنوان : پایان نامه – بهبود کیفیت تصاویر در تصویر کپسول اندوسکوپی بی سیم با برابرسازی هیستوگرام تطبیقی با کنتراست محدود
فرمت: PDF
تعداد صفحه :77
قیمت : 30000 تومان
انبارداری
عنوان : تاریخچه انبارداری در جهان
فرمت: PDF
تعداد صفحه :4
قیمت : 1000 تومان
امنیت در ارتباط نور مرئی
عنوان :امنیت در ارتباط نور مرئی
فرمت: PDF
تعداد صفحه : 14
قیمت : 5000 تومان