بهبود کیفیت تصاویر در تصویر کپسول اندوسکوپی بی سیم با برابرسازی هیستوگرام تطبیقی با کنتراست محدود

یکی از نگرانی ها و دغدغه های جامعه به ویژه نظام پزشکی مساله کیفیت تصاویر پزشکی است. پیشرفت ابزارهای تصویربرداری پزشکی طی سالهای اخیر بهبود عمده ای جهت تشخیص بیماریها و سلامت جامعه داشته است. از آنجائیکه تصاویر پزشکی نقش مهمی را در روند درمان ایفاد می کند، برای به حداکثر رساندن ارزش مطالعات پزشکی، کیفیت تصاویر باید به بالاترین سطح کیفیت ارتقا پیدا کند و همچنین برای بالا بردن کیفیت تصویر، پارامترهای کیفیت باید بالاترین حد ممکن را داشته باشند.
پردازش های صورت گرفته در انواع تصاویر پزشکی با توجه به ابزارهای تصویربرداری متفاوت می باشند. از جمله ابزارهای تصویربرداری پزشکی می توان به کپسول اندوسکوپی اشاره کرد. از این ابزار پزشکی جهت تشخیص بیماریهای گوارشی استفاده می شود که با تصویر برداری از فضای داخلی دستگاه گوارش به پزشکان کمک می کند تا بتوانند بیماریهای گوارشی را تشخیص دهند
تصاویر بدست آمده توسط نرم افزار مربوطه در اختیار پزشک قرار داده می شود، که این تصاویر جهت تشخیص و درمان بسیار حائز اهمیت می باشند. با توجه به اینکه کیفیت تصاویر کپسول اندوسکوپی نیازهای پزشکان را به طور کامل برطرف نمی کند و از آنجائیکه این عدم کیفیت، تاثیر منفی در روند تشخیص و درمان تاثیر منفی داشته است، بر آن شدیم با استفاده از روشی ترکیبی جهت بهبود سطح مانند نرمال سازی ، برجسته سازی و روش بهبود تباین تصاویر، کیفیت تصاویر بهبود داده شود. پس از آن نتایج بدست آمده، به دو روش انسانی و آماری مورد ارزیابی قرار گرفت که در روش انسانی از پزشک استفاده شد و در روش آماری پارامترهای ارزیابی کیفیت نظیر SSIM ، PSNR مورد بررسی قرار گرفتند.

محتویات تحقیق
مقدمه
تاریخچه تصویر برداری پزشکی
انواع روش های تصویر برداری
پردازش تصاوير پزشكي
فشرده سازي تصاوير پزشکی
عملکرد کپسول اندوسکوپی
مراحل انجام پروسه کپسول اندوسکوپی
بهبود تصاویر اندوسکوپی و کپسول اندوسکوپی
پایگاه داده و محیط پیاده سازی
الگوریتم ترکیبی جهت بهبود سطح
معیارهای ارزیابی
ارزیابی انسانی و آماری
نتیجه گیری و کارهای آینده
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 77
فرمت: PDF
قیمت : 30000 تومان