داده کاوی

داده کاوی به استخراج اطلاعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از پایگاه داده های بسیار بزرگ و پیچیده می‌پردازد. داده كاوي به كمك مجموعه اي از روش‌هاي آماري و مدلسازي، مي تواند الگوها و روابط پنهان موجود در پايگاه هاي داده را تشخيص دهد. اكنون ابزارها و روش هاي مختلف براي پردازش اطلاعات ساخت يافته توسعه داده شده است كه در نتيجه آن ها ساخت پايگاه هاي اطلاعاتي و ايجاد انبارهاي داده به سادگي صورت می‌گيرد. امروزه سازمان ها قادرند با هزينه كم اطلاعات وسيعي از وضعيت كسب وكار خود جمع و نگهداري كنند و اين موجب شده است كه استفاده از روشهای داده كاوي، ارزش قابل توجهي را براي سازمان، به دست آورد .

 محتویات تحقیق
  تعریف داده کاوی
  تاریخچه داده‌کاوی
مراحل انجام داده‌کاوی
عملیات داده کاوي
موانع و چالش‌های داده کاوی

 

دریافت فایل