5 نمونه از موجوداتی که کار تیمی به صورت غریزی در سرشتشان نهاده شده

یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می‌شود که دارای مهارت‌های تکمیل‌کننده‌ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک‌اند که بر مبنای آنها به هم پیوند می‌خورند و به یکدیگر تکیه می‌کنند.
زندگی اجتماعی و كار تیمی ریشه در غرایز ما و برخی جانوران دارد. در این تحقیق 5 نمونه از حیواناتی که خالق هستی کار تیمی را به صورت غریزی در سرشتشان نهاده است را مطالعه می کنیم.

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:3
فرمت: word و PDF
قیمت : 10000 ریال