نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در حمایت از کسب وکارها


یکی از مراکز مهم در جهت ارتقاي کارآفرینی و توسعه اقتصادي کشور، مراکز رشد و پارك هاي علم و فناوري هستند. پارك هاي علم و فناوري می توانند جریان دانش و فناوري را در میان دانشگاه و مراکز تحقیق و توسعه و صنعت برقرار کرده و رشد و توسعه اقتصادي را رقم بزنند . در عصر جدید که تغییرات سریع بارزترین مشخصه اش می باشد، شرکت های جدید و نوپا همواره با یک سری مشکلات پیچیده روبرو می شوند. سیستم های حمایتی گوناگونی برای کمک به بال و پر گرفتن این شرکت ها در محیط رقابتی، بوجود آمده است این سیستم های حمایتی برای شرکت ها رویکردهای بیشماری از قبیل معافیت های مالیاتی، آموزش، معافیت از قوانین لازم الاجرا، ایجاد می نمایند. از میان این ابزارها به نظر می رسد مراکز رشد یکی از فرآیندهای مفید برای تشویق، مشاوره و شبکه سازی شرکتهای نوپا باشد.

در این تحقیق به برخی از نقش های عمده مراکز رشد و پارک علم و فناوری در موفقیت و توسعه کارآفرینی و کسب و کار می پردازیم.

محتویات تحقیق
پارك علم و فناوري چيست

تاریخچه پارک علم و فناوری

نقش پارک علم و فناوری در توسعه کارآفرینی و کسب و کار

تعریف مراکز رشد

هدف از ایجاد مرکز رشد
خدماتی که در مراکز رشد ارائه می شود
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:6
فرمت:  PDF
قیمت : 10000 ریال