بررسی پیامدهای زیست محیطی گردشگری روستایی در ایران

صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می‌ آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درامد ، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. روستاهای ایران با دارا بودن جاذبه ها و امکانات، آب و هوای متنوع و گسترده همچنان مورد بی مهری برنامه ریزان و مسئولان گردشگری است. هم اکنون بیش از پنجاه هزار روستا در ایران وجود دارد که تا کنون بیش از چهارصد روستا به عنوان روستای هدف گردشگری شناخته شده اند. اما با توجه به اینکه گردشگری در ایران صنعت جوانیست نیاز به برنامه ریزی و شناسایی بیشتر مقاصد هدف دارد . در سال های اخیر شاهد تلاش های جسته و گریخته ای برای توسعه گردشگری روستایی هستیم ولی تا رسیدن به حد مطلوب راه زیادی در پیش است.
حفظ ارزش های فرهنگی، پاسداشت بناهای تاریخی روستا، حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری و… برخی از پیامدهای مثبت گردشگری روستایی در ایران بوده است. از دیگر سو ایستایی فرهنگی و تبدیل فرهنگ روستاها به نوعی موزه، تضعیف برخی مشاغل روستایی به ویژه در عرصه گشاورزی، بعضا رواج گسترده فرهنگ گردشگران در میان جوانان روستایی و … در مقابل توانمندی های گردشگری روستایی قرار می گیرد. برای دریافت ادامه مقاله بر خرید کلیک نمایید.

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:10
فرمت: PDF
قیمت: 5000 تومان