اصول عملکردی ریه در سالمندی

سلامت تنفسی برای توانایی اشخاص مسن جهت ادامه ی زندگی فعال جسمی ، روانی و اجتماعی ، حیاتی می باشد. آسیب های مادام العمر وارده به دستگاه تنفسی در اثر سیگار کشیدن ، آلودگی ، عفونت و عوارض آن در سالمندان ، بیماری های تنفسی را علت عمده ی ناتوانی و چهارمین علت عمده مرگ اشخاص بالای 70 ساله می سازد.
محتویات تحقیق
اثرات سالمندی بر سلامت دستگاه تنفسی
ارتقای سلامت دستگاه تنفسی
اطمینان از تجویز ایمن اکسیژن
انجام درناژ وضعیتی
تشویق به انجام سرفه های موثر
استفاده از درمان های مکمل
ارتقای مراقبت از خود
تشویق و ترغیب کردن
منابع