طراحی لباس در دوره اشکانیان

 

دوره اشکانی ایران به عنوان یکی از دوره‌های غنی ایران در زمینه طراحی پوشاک و ملحقات تزیینی آن، محسوب می‌شود .
دستیابی به فناوری تولید پارچه ابریشم و گسترش استفاده از ملحقات تزیینی باید در زمره مسائلی دانست که سیمای لباس ایرانی را دگرگون نمود.
اغلب پارچه‌های به دست آمده از دوران اشکانی ایران از پشم است، بخشی از الیاف ابریشمین و  پنبه ‌ای نیز در پارچه‌های این دوران یافت شده است.
پارچه بافی اشکانیان با نقوش گیاهی، نیمه طبیعی، تجریدی و هندسی نیز رواج داشته است.

محتویات تحقیق
پوشاک مردان
جامه هاي شاهانه
کمربند مردان در دوره اشکانی
پوشش زنان در دوره ی اشکانیان
اجزاء مختلف پوشاک زنان در دوره اشکانی
کفش زنان در دوره ی اشکانیان
کمربند زنان در دوره اشکانیان

مشخصات تحقیق
تعداد اسلاید: 22
فرمت: پاورپوینت
قیمت : 10000تومان