درباره دو فرهنگ متفاوت و فرصت ها و محدودیت هایی که برای بشریت به همراه داشته اند، تحقیق کنید

به مجموعه ای از ارزش های مادی و معنوی که طی تاریخ توسط انشان ها ایجاد شده است، فرهنگ گفته می شود.

عمل به ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه باعث رضایت فرد مي‌شود. فرهنگ خود را با محيطي كه در آن جاي دارد، تطبیق داده  و در عين حال اختياري است و مستقل از حيات افراد به زندگي خود ادامه مي‌دهد و چیزی فراتر از قانون است.

در این تحقیق در مورد دو فرهنگ ایرانی و ژاپنی و نقاط مثبت و  منفی این دو فرهنگ، اطلاعاتی ارائه می شود.