کپک مخاطی

کپک مخاطی رنگهای متنوعی دارد اما اکثر انواع خال خالی آنها نارنجی تا زرد است. قطر محدوده این کپک می‌تواند به 60 سانتیمتر برسد و در سبزیجات مرطوب و در حال فساد تشکیل می‌شود. معمولا کپک مخاطی را در مالچ روی خاک یا دسته های قطور علف و کاه می‌توانید ببینید.

محتویات تحقیق
ویژگیهای کپک مخاطی
چرخه زندگی کپک های مخاطی سلولی
چرخه زندگی کپک های مخاطی پلاسمودیومی
مشکلاتی که کپکهای مخاطی برای گیاهان ایجاد می کنند
روشهای مبارزه با کپک مخاطی
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 3
فرمت: PDF
قیمت : 1000 تومان