چهار نمونه از کاروانسراهای معروف شهر رشت

شهر رشت در زمان کریم خان زند، آغا محمد خان قاجار و شاه عباس دوم به سبب رونق بازرگانی، توسعه ی کشاورزی، فزونی صادرات ابریشم و برنج و پیشرفت صنایع شهرت فراوان داشت. با توجه به این که شهر رشت در دوره های مختلف از نظر اقتصادی رونق داشت، چندین کاروانسرا از زمان های قدیم در این شهر باقی ماند.
کاروانسراهایی بزرگ با سر در‌هایی با شکوه و درهای آهنی یا چوبی که در حال حاضر بیشتر به عنوان انبار کالا استفاده می‌شود. برخی از این کاروانسرا‌ها هم متروکه شده‌اند، اما همچنان دوران رونق تجارت ابریشم را روایت می‌کنند. سر در بلند این کاروانسرا‌ها برای تردد کاروان‌های شتر طراحی شده است.در ادامه به بعضی از این کاروانسراها اشاره می کنیم