کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی

شبكه‌هاي عصبي از اواخر 1980 در پزشكي مورد استفاده قرار گرفتند. هر دو نوع شبكه با يادگيري با معلم و بدون معلم به عنوان راهكارهاي موفقي در طب استفاده شده‌اند. در بسياري از تحقيقات طبي كه نتيجه گيري از داده‌هاي حجيم مربوط به يك بيماري خاص به طور دستي امكان نداشته است، شبكه‌هاي عصبي توانسته‌اند در تشخيص بيماري به پزشكان ياري رسانند. همچنين در بسياري از مسائل پزشكي نظير پيش بيني اميد زندگي بيماران خاص و يا ساخت ابزارهاي پزشكي شبكه‌هاي عصبي مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند. دقت و صحت نتايج نهايي بدست آمده از شبكه فقط به ساختار شبكه وابسته نبوده بلكه به داده‌هايي كه براي آموزش شبكه به كار مي‌روند نيز بستگي دارد. اگر اطلاعات درست از تعداد بيماران بيشتري در دست باشد، عملكرد شبكه بهبود قابل توجهي خواهد يافت. در این تحقیق به کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص سرطان سینه، تشخیص بیماری های قلبی و تشخيص بيماريهاي غده تيروييد پرداخته ایم.

محتویات تحقیق
تعریف هوش مصنوعی
تعریف شبکه عصبی
قابلیتهای شبکه عصبی
كاربرد شبكه‌هاي عصبي در تشخيص سرطان سينه
کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص عفونتهای قلبی تهدید کننده
تشخیص بيماري عروق كرنر با استفاده از شبکه عصبی
تشخيص بيماريهاي غده تيروييد با استفاده از يك شبكه عصبي –فازي
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:24
فرمت: PDF
قیمت : 10000 ریال