ورمی کمپوست

 

مدفوع كرم‌هاي خاكي را كرمي كمپوست مي‌نامند كه در واقع فضولات كرم‌هايي است كه از زباله شهري، كودگاوي، لجن فاضلاب خانگي و يا هر دو ماده آلي ديگر تغذيه كرده باشند. كرم‌ها با خوردن محتويات عالي، زائدات آنها را تجزيه و دگرگون مي‌نمايند. فرآيند هضم اين كرمها به تغيير سريعتر مواد منتهي شده و كمپوست حاصله تثبيت مي‌شود. نتيجه اين عمل دستيابي به كرمي كمپوستي با كيفيت بالايي است كه با بالاترين استانداردهاي جهاني برابري مي‌كند.