مدیریت کیفیت در زنجیره تامین

زنجیره تامین شامل همه مراحلی ست که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درتحقق خواسته مشتری دخالت دارند. زنجیره تامین تنها شامل تولیدکننده و تامین کننده نیست بلکه شامل حمل و نقل کنندگان ، انبارها، خرده فروشان و حتی خود مشتریان است . برخی از این فعالیت ها عبارتند از توسعه محصول جدید، بازاریابی، عملیات، توزیع امور مالی و خدمات به مشتریان.
ماهیت یک زنجیره تامین پویا است و شامل جریان های مداوم اطلاعات، محصول و وجوه نقدی بین مراحل مختلف است . در حقیقت هدف اصلی هر زنجیره تامین تحقق نیازهای مشتری و تولید سود برای خودش می باشد.

محتویات تحقیق
تعریف زنجیره تامین
هدف زنجیره تامین
تعریف مدیریت زنجیره تامین
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تامین
اجزای اصلی مديريت زنجيره تامين
مشکلات زنجیره تامین
مزایای زنجیره تامین
معیارهای عملکرد زنجیره تامین
رویه های مدیریت کیفیت زنجیره تامین
بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با درنظرگرفتن نقش میانجی نوآوری
ارائه مدل مفهومي مديريت كيفيت زنجيره تأمين بررسي وضعيت آن در صنعت خودروي ايران
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 22
فرمت: PDF
قیمت : 5000 تومان