فرهنگ و تجارت

فرهنگ مجموعه ای از اعتقادات، ارزش ها، ذهنیت ها و عادات یک گروه خاص از مردم است.
فرهنگ دربرگیرنده ی الگوی رفتاری و هنجارهای یک گروه خاص است – قوانین، مفروضات، ادراکات و منطق و استدلالهایی که مخصوص یک گروه هستند.
فرهنگ در واقع برنامه نویسی جمعی افکار ما از زمان تولد است. همین برنامه نویسی جمعی است که یک گروه از افراد را از دیگر گروه ها متمایز می کند.
آگاهی فرهنگی بیشتر به معنای درک ارزش ها و دیدگاه های فرهنگ های دیگر است.
برای مشاهده و دریافت ادامه ترجمه لطفا بر روی دکمه خرید کلیک نمایید.

تعداد اسلاید:25
فرمت: power point
قیمت : 7000 تومان

دریافت فایل انگلیسی