د اده کاوی در دیابت

بیماری دیابت یکی از شایع ترین، خطرناك‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری‌های حال حاضر دنیا است که با نرخ هشداردهنده ای در حال افزایش است. استفاده از روش‌های داده‌کاوی می‌تواند به تشخیص زودهنگام دیابت کمک کند که باعث جلوگیری از پیشرفت این بیماری و خیلی از عوارض آن مانند بیماری قلب و عروق، مشکلات بینایی و بیماری‌های کلیوی می‌شود.
اهمیت پیش‌بینی دیابت از این لحاظ است که بیمار پس از این آگاهی می‌تواند روش زندگی خود را تغییر داده و از این طریق از وقوع بیماری پیشگیری کند.
مطالعات زیادی در مورد کاربرد داده‌کاوی در دیابت انجام شده است. کارهای انجام شده را می‌توان به 4 گروه کلی تقسیم نمود. داده کاوی در پیش‌بینی دیابت، تشخیص دیابت، تعیین میزان دارو و پیش‌بینی بروز عوارض. در این تحقیق به مطالعه برخی از موارد انجام شده در این زمینه می پردازیم.