داده‌کاوی و روش‌های یادگیری آماری در بازشناسی چهره

“کشف دانش و داده کاوی ” یک حوزه میان رشته‌ای و در حال رشد است حوزه‌های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین و سایر زمینه‌های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از داده‌ها را استخراج نماید. با رشد سریع کامپیوتر و استفاده از آن در دو دهه اخیر تقریبا همه سازمان‌ها حجم عظیمی داده در پایگاه داده خود ذخیره کرده‌اند. این سازمان‌ها به فهم این داده‌ها و یا کشف دانش مفید از آنها نیاز دارند.
به طور کلی داده‌ها رشته‌ای از بیت‌ها، اعداد و نشانه‌ها و یا اشیا و تصاویر هستند که وقتی در فرمتی مشخص به یک برنامه ارسال می‌شوند، معنا می‌یابند (ولی هنوز تفسیر نشده‌اند). اطلاعات، داده‌ای است که موارد اضافاتش حذف شده است و به حداقل ممکنی که برای تصمیم‌گیری لازم است، تقلیل یافته است (حال داده‌ها تفسیر شده‌اند). دانش، اطلاعات تلفیق شده‌ای است که شامل حقایق و روابط میان آنهاست. دانش در واقع به عنوان تصاویر ذهنی ما، درک، کشف یا فراگیری شده‌است. به عبارت دیگر هدف کشف دانش و داده‌کاوی یافتن الگوها و یا مدلهای جالب موجود در پایگاه داده‌ها است که در میان حجم عظیمی از داده‌ها مخفی هستند.

محتویات تحقیق
مقدمه‌ای بر داده ‌کاوی
تصویر کردن برای کاهش بعد
تعاریف و مفاهیم کاهش بعد
مفاهیم پایه آماری
تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)
آنالیز تفکیک‌پذیر خطی
آنالیز اجزای مستقل
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:24
فرمت: word