جنبه های مثبت و منفی جراحی سزارین

سزارین، یک عمل جراحی رایج در حیطه زنان و زایمان است، که از طریق شکاف دادن در چند لایه از شکم، انجام می شود. عوارض و تاثیرات منفی زیاد زایمان به روش سزارین در همه دنیا به اثبات رسیده است. زایمان طبیعی برای زنان بهترین می باشد و پزشکان مامائی معتقدند که خانم ها بهتر است فرزندان خود را به روش زایمان طبیعی به دنیا آورند تا سلامت خود و نوزادشان تضمین شود.در این تحقیق به جنبه های مثبت و منفی جراحی سزارین پرداخته ایم.