آنالیز حرکت و کاربردهای آن

در بیان حرکتهای مکانیکی بسیار متنوعی که در طبیعت روی می‌دهند، اغلب با ‏حرکتهای تکراری مواجه می‌شویم. هر چرخش یک حرکت تکراری است. هر نقطه از ‏جسم در حال چرخش یکنواخت، طی هر چرخشی، از موضع چرخشی قبلی با حفظ ‏ترکیب و بدون تغییر سرعت می‌گذرد.
اگر به شاخه‌ها و ساقه‌های درختانی که بر اثر باد تکان می‌خوردند، کشتیهای در حال ‏حرکت بر امواج دریا ، آونگ ساعت در حال تاب خوردن ، حرکت دو طرفه‌ پیستونها و ‏میله‌های اتصال به ماشین بخار با موتور دیزل ، ضربه‌های بالا و پایین سوزن چرخ خیاطی ‏، جزر و مدهای متناوب ، حرکت بازوها و پا در حین راه رفتن یا دویدن و ضربان قلب نگاه ‏کنیم، همه این حرکتها از یک کیفیت برخوردارند. آنالیز حرکت به علم مطالعه نحوه حرکت حیوانات، و به طور تخصصی تر نحوه حرکت انسان، با استفاده از ابزارهای اندازه گیری حرکت بدن، مکانیک بدن و فعالیت عضلات بدن و همچنین چشم و مغز مشاهده کننده، گفته می‌شود.

محتویات تحقیق
تعاریف
آنالیز حرکت
تاریخچه آنالیز حرکت
کاربردهای آنالیز حرکت
آنالیز حرکت در ورزش
آنالیز حرکت در توانبخشی
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:9
فرمت: PDF
قیمت : 1000 تومان