مشخصات فایل
زبان : انگلیسی

تعداد صفحه : 7

فرمت : PDF

رشته: روانشناسی و علوم تربیتی

تاریخ انتشار: 2017
Major Depressive Disorder: Pathophysiology and Clinical Management

Abstract
Depression is a chronic mental disorder that causes changes in mood, thoughts, behavior and physical health. According to the World Health Organization (WHO) 350 people worldwide are said to suffer from this mental disorder. The lifetime prevalence for major depression is reported to be as high as 14-17% and the one-year prevalence is 4-8%. The lifetime prevalence rates of major depressive disorders among women are 10-25%, and for men 5-12%. There are various forms of depression that range from mild to extremely severe conditions like psychotic depression in which the patients show symptoms such as hallucinations and delusions. There are diverse theories on the pathogenesis of depression most based on measurement of indirect markers, post-mortem studies and neuro-imaging techniques. Furthermore, an array of treatment options has been developed to combat depression over the decades. The various approaches include pharmacotherapy, psychotherapy and somatic therapy often employed for treatment resistant depression. Medicinal plants around the world have been used to treat disorders of the body and the mind since antiquity. Herbal medicine has also been a reasonable alternative for the management of mental disorders such as anxiety, depression and dementia among plenty others.
ترجمه متن

اختلال افسردگی عمده: پاتوفیزیولوژی و مدیریت بالینی

چکیده

افسردگی یک اختلال روانی مزمن است که باعث تغییراتی در خلق و خو، افکار، رفتار و سلامتی جسمانی می شود. بر طبق سازمان سلامتی جهانی(who)، گفته شده است که 350 نفر در سراسر جهان از این اختلال رنج می برند.
مدت زمان افسردگی به اندازه 14-17درصد می باشد و شیوع سالانه آن 4-8 درصد است. میزان طول عمر اختلال های افسردگی زیاد، در زنان 25-10درصد و در مردان 12-5 درصد است. افسردگی انواع مختلفی دارد که شدت آن متوسط تا خیلی سخت است. به عنوان مثال افسردگی روانی که بیماران علائمی مانند توهم و پندار بیهوده دارند .
نظریه های مختلفی در مورد ناخوشی های افسردگی وجود دارد که بیشتر آنها بر اساس اندازه گیری نشانه های غیر مستقیم، مطالعات کالبدشکافی و تکنیک های تصویربرداری عصبی می باشد . به علاوه طی چند دهه مجموعه ای از درمانها برای مبارزه با افسردگی توسعه یافته شده است . رویکردهای مختلف شامل فارماکوتراپی، روان درمانی و درمان جسمی، اغلب برای افسردگی به کار برده می شود.
از دوران قدیم، گیاهان دارویی در سراسر جهان برای درمان اختلالات بدن و ذهن استفاده می شوند . گیاهان داروئی جایگزین منطقی برای مدیریت اختلالات روحی مانند اضطراب، افسردگی و جنون نسبت به  بسیاری از موارد دیگر است.