موضوع: نحوه جستجو در Pubmed
تعداد اسلاید :32
فرمت: پاورپوینت
قیمت : رایگان
موضوع: بیماری آسم
تعداد اسلاید :24
فرمت: پاورپوینت
قیمت : 5000 تومان
موضوع: سقوط و عدم تعادل در سالمندان
تعداد اسلاید :24
فرمت: پاورپوینت
قیمت : 5000 تومان
موضوع: اصول عملکردی ریه در سالمندی
تعداد اسلاید :19
فرمت: پاورپوینت
قیمت : 5000 تومان
موضوع: مراقبت های ویژه در اعمال جراحی مختلف
تعداد اسلاید :42
فرمت: پاورپوینت
قیمت : 5000 تومان
موضوع: چالش های اخلاقی در اورژانس
تعداد اسلاید :20
فرمت: پاورپوینت
قیمت : 5000 تومان
موضوع: تغذیه در سالمندان
تعداد اسلاید :15
فرمت: پاورپوینت
قیمت : رایگان
موضوع: مراقبت های فرجه ای
تعداد اسلاید :25
فرمت: pdf
قیمت : 5000 تومان
موضوع: فرآیند پرستاری در اختلال در فرآیند های ارتباطات خانوادگی مددجوی سالمند
تعداد اسلاید :31
فرمت: pdf
قیمت : 5000 تومان
موضوع: کاربرد الگوهای توانبخشی تیمی در عرصه اختلالات مزمن روانی سالمندان
تعداد اسلاید :26
فرمت: pdf
قیمت : 5000 تومان