پاورپوینت تجاری

آیا می دانستید که یک واقعیت ناگفته در دنیای پاورپوینت وجود دارد؟ این حقیقت این است که تقریبا نیمی یا حتی بیشتر از فایل های پاورپوینت ایجاد شده بر روی صفحه نمایش ویدئو پروژکتور دیده نمی شود و در جلسه هیئت مدیره یا حتی در وبینار استفاده می شود.
نیمی دیگر از پاورپوینت های ایجاد شده ، گزارش های تجاری داخلی است که حاوی میلیون ها اسلاید شناور در صندوق های پست الکترونیکی و سایر پوشه های کسب و کار و آموزشی است.
بنابراین پاورپوینت یک گزارش تجاری چیست؟ گزارش های تجاری به طور ناگهانی هر قاعده ای را که برای ساختن پاورپوینت بهینه طراحی شده، از بین می برند.
اسلایدهای یک پاورپوینت معمولی دارای ویژگی های زیر هستند:

  • استفاده از متن کمتر
  • استفاده از تصاویر مناسب
  • دارای یک موضوع اساسی هستند
  • برای کسی که در مورد یک محصول، رویکرد، سرویس یا ایده خاصی اطلاعات زیادی ندارد، ارائه می شود
  • اغلب این موارد به صورت شخصی ارائه می شوند یا از طریق وبینار ارائه می شوند
  • در آن زیبایی شناسی انتظار می رود، اما لزوما ارائه نمی شود

گزارش تجاری