تحقیق کنید در زمینه حمایت و کمک به افراد معلول از کدام سازمانها ونهادها، می توان کمک گرفت؟

کمک به افراد معلول
  • دولت
  • سازمان بهزیستی
  • سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای
  • وزرات مسکن و شهرسازی

این سازما نها و نهادها چه خدماتی را به افراد معلول ارائه می‌دهند؟

1- دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد.
2- سازمان بهزیستی کشور موظف است سالانه اقدامات زیر را به عمل آورد
الف ) خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان. سازمان بهزیستی با همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به افراد معلول کمک خواهد نمود.
ب) سازمان بهزیستی کشور با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها به گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان می پردازد.
ج) تأمین وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول
د. گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
2- سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور باید با مشارکت بخش غیردولتی، به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت اقدام نماید و نسبت به ارتقاء مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت تلاش کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

3- وزرات مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهند.