اتحادیه تجاری منطقه ای
عنوان : در مورد اتحادیه های تجاری منطقه ای مانند اوپک، اکو، آسه‌آن یا نفتا تحقیق کنید.
تعداد صفحات : 8
قیمت : 1000 تومان
فرمت: PDF
پیش بینی وضع هوا
عنوان : آیا می توان به روش های تجربی و بدون استفاده از نقشه های هواشناسی و تصاویرماهواره ای، وضع هوا را پیش بینی کرد؟
تعداد صفحات : 2
قیمت : رایگان
فرمت: PDF