آداب سلام کردن یا دست دادن

سلام و احوالپرسی و دست دادن، یکی از مهمترین اصول آداب معاشرت است که در هر کشوری آداب و رسوم خاص خود را دارد. در ادامه با اصول سلام و دست دان آشنا می شویم.

اصول دست دادن

  • دستها تمیز و خشک باشد.
  • از زیاد فشردن یا کم فشردن دست طرف مقابل بپرهیزید.
  • در صورت استفاده از دستکش، بهتر است دستکش را از دست بیرون بیاوریم.
  • دست طرف مقابل را در دست خود نگاه ندارید.
  • هنگامی که استادان، پیشکسوتان و… با شما دو دستی دست می دهند، دستتان را روی دست آنها نگذارید. اجازه دهید دستتان بین دستهای آنها قرار بگیرد.

اصول سلام کردن

  • به چشمان طرف مقابل نگاه کرده و با لبخند سلام کنید.
  • پس از سلام کردن، دست خود را جلو برده و دست بدهید. البته به بایدها و نبایدهای دست دادن که در ادامه ذکر شده، توجه فرمایید.
  • حال طرف مقابل را بسیار کوتاه پرسیده و منتظر پاسخ وی باشید.
دست دادن

بدترین مدل دست دادن

زشت ترین نوع دست دادن، شل دست دادن یا با نوک انگشت دست دادن است. زیرا به شخص مقابل احساس بی ارزشی یا کم اهمیتی داده می شود. همچنین بیانگر تنبلی و عدم صمیمیت شخصی است که شل دست می دهد.
شل دست دادن

بهترین مدل دست دادن

طوری دست بدهید که دست شما و کسی که با او دست می دهید در تماس کامل باشند. دستها را  به هم چسبانده  و سپس فشار دهید.
دست دادان