تغییر ماده

کلاس پنجمی های نازنین و ششمی های عزیزم، پاورپوینت تغییرات شیمیایی را برای شما آماده کردیم. لیست مطالبی که در این پاورپوینت آورده شده به صورت زیر است:

 • تغییرات فیزیکی
 • انواع تغییرات فیزیکی
 • تغییرات در حالت ماده
 • نمونه هایی از تصعید و میعان و چگالش
 • تغییرات در حجم
 • حل شدن ها

مشاهده چند اسلاید اول


مشخصات پاورپوینت
تعداد اسلاید: 16
بها : 5000 تومان
نویسنده : خانم دکتر آرزو ظهورطلب

 


تغییرات شیمیایی

کلاس پنجمی های نازنین و ششمی های عزیزم، پاورپوینت تغییرات شیمیایی را برای شما آماده کردیم. لیست مطالبی که در این پاورپوینت آورده شده به صورت زیر است:

 • تفاوت های تغییرات فیزیکی و شیمیایی
 • انواع تغییرات شیمیایی
 • مهم ترین نمونه های ترکیب شدن
 • انواع سوختن
 • تجزیه ی شیمیایی
 • ویژگی های تغییرات شیمیایی

مشاهده چند اسلاید اول


مشخصات پاورپوینت
تعداد اسلاید: 15
بها : 5000 تومان
نویسنده : خانم دکتر آرزو ظهورطلب