انواع رو ش های خلاقیت فردی

خلاقیت توانایی تولید ایده‌ها و راه‌حل‌های متعدد، جدید و مناسب برای حل مسائل و مشکلات است. به عبارتی دیگر، خلاقیت برای درک محیط پیرامون و پیداکردن الگوهای پنهان برای برقراری ارتباط بین پدیده‌های به ظاهر نامربوط به کار می رود که در نهایت منجر به یافتن راه حلی جدید می شود. می توان گفت همه افراد توانایی بالقوه خلاقیت را دارند و باید در جهت رشد و گسترش آن تلاش نمایند.
تکنیک های خلاقیت به سه دسته خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی و خلاقیت فردی-گروهی تقسیم می شود. در این تحقیق ، به مطالعه تکنیک های خلاقیت فردی می پردازیم.
تکنيک هاي خلاقيت فردي: تکنيک هايي هستند که فقط توسط يک فرد قابل اجرا و استفاده بوده و نمي توان آنها را به صورت گروهي به کار برد.
انواع تکنیک های خلاقیت فردی شامل این موارد می باشد: حل مساله ناخودآگاه، تعمق، شقوق مختلف، رسم علائم، نگاه با چشم ذهن، DOIT، تکنیک توهم خلاق.
در این تحقیق انواع تکنیک های خلاقیت فردی مورد مطالعه قرار گرفته است.