رسم شکل برای عملیات کسری

کلاس پنجمی های نازنین و ششمی های عزیزم ، پاورپوینت تقارن را برای شما آماده کردیم. لیست مطالبی که در این پاورپوینت آورده شده به صورت زیر است:

 • جمع و تفریق کسرها
 • ضرب کسرها
 • تقسیم کسر بر عدد، تقسیم عدد بر کسر، تقسیم کسر بر کسر
 • ضرب اعداد مخلوط به روش مساحتی

مشاهده چند اسلاید اول


مشخصات پاورپوینت
تعداد اسلاید: 15
بها : 5000 تومان
نویسنده : خانم دکتر آرزو ظهورطلب

 


تقارن

کلاس پنجمی های عزیز، پاورپوینت تقارن را برای شما آماده کردیم. لیست مطالبی که در این پاورپوینت آورده شده به صورت زیر است:

 • انواع تقارن
 • چه اشکالی تقارن محوری دارند
 • تقارن مرکزی
 • چه اشکالی دارای مرکز تقارن هستند؟
 • تقارن مرکزی و محوری چه ربطی به هم دارند؟
 • نکات تقارن
 • اشکال با تقارن چرخشی
 • نکات دوران

مشاهده چند اسلاید اول


مشخصات پاورپوینت
تعداد اسلاید: 21
بها : 5000 تومان
نویسنده : خانم دکتر آرزو ظهورطلب